League of Legends ί Armut ό ς Mad Lions

2022-11-23 02:04  คลิก:    

ύ ά split, ύς Top Laner ί ά ς ίς ή.

ί ώ ώ top laner ς Mad Lions, Armut, ά ά ύ έ LCS.

Ές ήςί ύesportsή, ύ άYohan Markov twtter, ό spring split 2023.

rmut ύ ό back to back ά ή League of Legends ώ Mad Lions 2021, ύ ό ό ό 2022 έ Mad Lions ί έ ί ό top laner.

ί έ SPORT24 ή έ ς ά esports o gaming

ά: ώ ά ς ύς ς ά ί ή ή ά ί έ ό

ά 2022: ί ά έ ώ ί ής ό ύ ώ

ές ά ά ό ά ά, ύ ές ώ ύ ί

ή ς ά ί ά ά

ό ύ ό έ ό

Copyright © 2002-2022 Thb999 All Rights Reserved