Từ điển Anh - Việt

2023-01-22 20:31  คลิก:    

Từ ngy 06/12/2011 Tra từ sử dụngVietIdđăng nhập.

Thủ tướng (người đứng đầu chnh phủ)

(thuộc ngữ) thứ nhất, trn hết (về tầm quan trọng, vị tr..)

archbeginningchampionchiefearliestfirstforemostheadhighestinauguralinitialmainopeningprimaryprimeprincipalcapitalcardinalkeyleadingmajornumber oneparamounttop

Địa chỉ: Tầng 16 VTCOnline, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai B Trưng, H Nội

Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.

Copyright © 2002-2022 Thb999 All Rights Reserved